Категорії приміщень

Russian Ukrainian

Категорія товарів "Знаки категорії приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки" з доставкою по всій Україні.

Можливість виділення газів, парів і пилу при застосуванні, виробництві, переробці, обробці та зберіганні речовин і матеріалів, здатних утворити вибухонебезпечну суміш в об’ємі приміщення, визначає вибухову вибухово-пожежну небезпеку виробництв.
В основі кваліфікації виробництв покладені порівняльні дані, що визначають імовірність виникнення пожежі чи вибуху в залежності від властивостей і стану речовин і матеріалів, що утворюються у виробництві з урахуванням їх кількості.
Виробництва та склади в залежності від схильності до займання застосовуються або зберігаються в них матеріалів і речовин по вибуховій, вибухо — і пожежонебезпеки діляться на п’ять категорій: А, Б, В, Г, Д.
 
 
Показувати: Список / Сітка
Відображати:
Знаки категорії приміщень — А
Знак категорії приміщень — А круглої та квадратної форми. Розміщують в приміщеннях, в яких є горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 С, у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий над..
16 грн.
Базовано на 1 відгуках.
Знаки категорії приміщень - В
Знаки категорії пожежної небезпеки приміщень — В. Розміщують в приміщеннях, в яких є горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини та матеріали (в тому числі пил і волокна), речовини та матеріали, здатні тільки горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним, з..
16 грн.
Базовано на 0 відгуках.
Знаки категорії приміщень - Г
Знак категорії приміщень — Г круглої та квадратної форми. Розміщують в приміщеннях, в яких є неспалимі речовини та матеріали в гарячому, розпеченому або розплавленому стані, а також спалимі гази, рідини та тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо; процес їх обробки супроводжуєть..
16 грн.
Базовано на 0 відгуках.
Знаки категорії приміщень - Д
Знаки категорії пожежної небезпеки приміщень — Д. Розміщують в приміщеннях, в яких є негорючі рідини і матеріали у холодному стані. Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться горючі рідини в системах змащування, охолодження та гідроприводу обладнання, в кількості не біль..
16 грн.
Базовано на 0 відгуках.
Знаки категорії приміщень - Б
Знаки категорії приміщень — Б круглої та квадратної форми. Розміщують в приміщеннях, в яких є горючі пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху вище за 28 С, горючі рідини в такій кількості, що здатні утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при займан..
16 грн.
Базовано на 0 відгуках.
Категорії приміщень
фото виготовленних знаків пожежної безпеки у приміщеннях
Для того щоб було зрозуміліше розібратися в позначеннях знаків категорійності приміщень пропонуємо Вам таблицю для ознайомлення.
Класифікація вибухо- та пожеженебезпечних зон відповідно до ПБЕ.
Класифікація пожежонебезпечних зон:
Пожежонебезпечна зона класу П-І – простір у приміщенні, у якому знаходиться горюча рідина, яка має температуру спалаху більше +61ºС.
Пожежонебезпечна зона класу П-ІІ – простір у приміщенні, у якому можуть накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна.
Пожежонебезпечна зона класу П-ІІа – простір у приміщенні, у якому знаходяться тверді горючі речовини та матеріали.
Пожежонебезпечна зона класу П-ІІІ – простір поза приміщенням, в якому знаходяться горюча рідина, яка має температуру спалахування понад +61ºС або тверді горючі речовини.
таблиця пожежних категорій приміщень
Класифікація вибухонебезпечних зон:
Газо- пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибухонебезпечні зони класів 0, 1, 2, а пилоповітряні – вибухонебезпечні зони класів 20, 21, 22.
Вибухонебезпечна зона класу 0 – простір, у якому вибухонебезпечне середовище присутнє постійно або протягом тривалого часу. Вибухонебезпечні зони класу 0 можуть мати місце переважно в межах корпусів технологічного обладнання і, у меншій мірі, в робочому просторі (вугільна, хімічна, нафтопереробна промисловість).
Вибухонебезпечна зона класу 1 –простір, у якому вибухонебезпечне середовище може утворитися під час нормальної роботи (нормальна робота – ситуація, коли установка працює відповідно до своїх розрахункових параметрів).
Вибухонебезпечна зона класу 2 – простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості) не повинні розглядатися під час проектування електроустановок.
Вибухонебезпечна зона класу 20 – простір, у якому під час нормальної експлуатації вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній постійно або часто в кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації суміші з повітрям, і (або) простір, де можуть утворюватися пилові шари непередбаченої або надмірної товщини. Звичайно це має місце всередині обладнання, де пил може формувати вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий термін.
Вибухонебезпечна зона класу 21 – простір, у якому під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари в кількості, достатній для утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації. Ця зона може включати простір поблизу місця порошкового заповнення або осідання і простір, де під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилових шарів, які можуть утворювати небезпечну концентрацію вибухонебезпечної пилоповітряної суміші.
Вибухонебезпечна зона класу 22 – простір, у якому вибухонебезпечний пил у завислому стані може з’являтися не часто й існувати недовго або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати й утворювати вибухонебезпечні суміші в разі аварії. Ця зона може включати простір поблизу обладнання, що утримує пил, який може вивільнятися шляхом витоку і формувати пилові утворення.